مأموریت شاتل در تولید DEM بر اساس رادارسنجی

 SRTM که مخفف Shuttle Radar Topography Mission (مأموریت شاتل در تولید DEM بر اساس رادارسنجی) می‌باشد، پروژه‌ی منحصر به فردی است که توسط ناسا (Nasa) و آژانس ملی اطلاعات مکانی (NGA) در همکاری با مرکز هوافضای آلمان (DLR) و آژانس فضایی ایتالیا…

آموزش کاربردی ابزار Create Thiessen Polygons برای ایجاد چندضلعی‌‌های Thiessen از عوارض لایه‌های…

در این مقاله به صورت کاملاْ کاربردی شرایط اجرای ابزار Create Thiessen Polygons و نحوه‌ی ایجاد چندضلعی‌های Thiessen از عوارض لایه وکتوری یا همان Shape File به وسیله یک لایه دیگر آموزش داده شده است. لینک مربوط به ویدئوی آموزشی این ابزار نیز…

آموزش کاربردی ابزار Spatial Join برای انتقال داده‌ها بر اساس اشتراک فضایی در عوارض لایه‌های…

در این مقاله به صورت کاملاْ کاربردی شرایط اجرای ابزار Spatial Join و نحوه‌ی انتقال داده‌ها بر اساس اشتراک مکانی بین دو لایه وکتوری یا همان Shape File آموزش داده شده است. لینک مربوط به ویدئوی آموزشی این ابزار نیز در مقاله قرار داده شده است.

آموزش کاربردی ابزار Symmetrical Difference برای تلفیق قسمت‌های غیرمشترک عوارض لایه‌های وکتوری|گروه…

در این مقاله به صورت کاملاْ کاربردی شرایط اجرای ابزار Symmetrical Difference و نحوه‌ی تلفیق عوارض از نظر شکلی و محتوایی در بخش‌های غیر مشترک لایه‌های وکتوری یا همان Shape Fileها آموزش داده شده است. لینک مربوط به ویدئوی آموزشی این ابزار نیز…